การแข่งขันกรีฑาสี “ถิ่นโอภาสฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 //สพม.37 (แพร่-น่าน)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา “ถิ่นโอภาสฯ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับการจัดการแข่งขัน  กรีฑาสีในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคีในหมู่คณะ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด