เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1″

วันที่29 กันยายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงาน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้ สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การแสดงและการประดิษฐ์งานฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน โดยกำหนดสถานที่ในการแข่งขัน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1. โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (สถานที่จัดพิธีเปิด) 2. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3. โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 4. โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 5. โรงเรียนบ้านป่ายุบ 6. โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 7. ค่ายลูกเสือสวนปรีชา 8. โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และ สพป.ชลบุรี เขต 1 มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด 271 รายการ มีนักเรียนจากทุกสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8,258 คน และคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 1,633 คน ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ส่งเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิด เลขาธิการ กพฐ. ยังได้เดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม พร้อมให้กำลังแก่คณะครูผู้ฝึกซ้อม นักเรียนที่เข้าแข่งขันและคณะกรรมการตัดสินด้วย สร้างความประทับใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานอย่างถ้วนหน้า

ข่าว/ภาพ ปชส. สพป.ชลบุรี เขต 1