สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 26 ก.ย. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ตามโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ EMIS และรายงานข้อมูลสารสนเทศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ITC) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบบริหารจัดการข้อมูล ปีการศึกษา 2562 การออกรหัสตัว G ของข้อมูลระดับ Cluster การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการออกรายงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ Smart Card โดยมีนายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอาริฟ มาหามะ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาหะมะตอลา บือราเฮง ครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส นางสาวศริญญา วาแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และนายซอบือรี ตาปู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th