สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษเรียนรวม)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00-16.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกรรมการตรวจเยี่ยม (สายที่ 1) สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษเรียนรวม) พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของกลุ่มสาระฯ การศึกษาพิเศษเรียนรวม ณ สนามแข่งขันโรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ โดยมีนายนรากรณ์ พุทธวงศ์ และนางศรีวิภา สมัครการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้ประสานงานประจำกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)