สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร”

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรับชมการประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร” จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หัองประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก