++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อย้ายข้าราชการครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา+++

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2/2562  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน