ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

วันที่ 29 กันยายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง