สพม.3 ขับเคลื่อนโครงการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครูกว่างซี และให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตัวในการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ตลอดจนเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยมีนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นำเยี่ยมชมและให้ข้อมูล