สพป.ชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 1 ต.ค.62 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี แบ่งเป็น 2 ชุด ตามกลุ่มสาระ ดังนี้ ชุดที่ 1 กลุ่มสาระภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, คอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทัศนศิลป์ ชุดที่ 2 กลุ่มสาระปฐมวัย, วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย, นาฎศิลป์, ดนตรี, การงานอาชีพ, โรงเรียนเรียนรวม, สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม, และสุขศึกษาและพละศึกษา ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงาน รวมทั้งหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ต.ค.62 ตามสถานที่ที่กำหนด