สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างขวัญและกำลังใจ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคุณแม่สำรวย ทองล้ำเลิศ มารดาของ ผอ.กุณฑลั ชัยนนถี ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก