ผอ.สพป.สร.1 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่  6  พฤศจิกายน  2561  ณ  ห้องประชุมรัตนสยาม  โรงแรมทองธารินทร์  อ.เมือง   จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และนักวิชาการ  ในสังกัด  โดยนายคำปุ่น บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  เป็นประธานการประชุม  และมอบนโยบายทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสนองนโยบายที่ได้รับจาก  สพฐ.

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน