สพป.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 165 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสมจิต แววงาม อายุ 55 ปี นางสาวณศิตา แววงาม อายุ 35ปี นางสาวธัญกร พลธนาวรกุล อายุ33ปี เด็กหญิงวรัชยา ไทยเสรีกุล อายุ 8 ปี เด็กชายชยกร ตั๋นแก้ว อายุ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสุจิตรา ตื้อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) พร้อมด้วย ทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรีได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของ เด็กหญิงวรัชยา ไทยเสรีกุล อายุ 8 ปี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) จำนวน 10,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น