ร่วมส่ง รอง ผอ.สพป.พังงา ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สพป.กระบี่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาร่วมส่ง นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เกษียณอายุราชการ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา