สพป.พังงา จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ “โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา นำทีมผู้บริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวนำคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมพบปะข้าราชการ และบุคลากร เพื่อแจ้งข้อราชการ ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.พังงา