ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ

วันที่ ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษมอบนโยบายการปฏิบัติงาน  นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ภายในงานมีเวทีเสวนา โดย กศจ. อกศจ.ฉะเชิงเทรา ผอ.กศน. และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบเพื่อนครู และนายพรหมมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสิทธิชัย  เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ให้ข้อคิดแนวทางการบริหารในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่

ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา