++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

^^^^ วันพฤหัสบดี ที่ 3  ตุลาคม 2562  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แมฮ่องสอน  เขต 1 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จและตรวจความเรียบร้อยของสถานที่  เพื่อเตรียมการรับเสด็จ    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา   กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ และหัวหน้าส่วนราชการ   ณ  โรงเรียนปายวิทยาคาร  อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ค่า///ธีรธิดา พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน