สพป.สร.1 ประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่  3  ตุลาคม  2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ได้สรุปถึงสถานการณ์  โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ  จากอุทกภัย   การลงพื้นที่ติดตามฯ  ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 12  โรงเรียน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  ผอ.โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง