ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project) ครั้งที่ 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project)ครั้งที่ 1 โดยมี นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ และนำชมนิทรรศการ การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียน (ปิด Project)ครั้งที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการขยายผลนวัตกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย จำนวน 54 บูธ ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ