พิธีรับมอบจักรยานยืมเรียน

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวขอบคุณคณะจากสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นและสโมสรกรุงเทพสุริวงศ์ ภาค 3350 ที่ได้มอบจักรยานยืมเรียนโครงการจักรยานยืมเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 100 คัน จาก 26 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์ คือ คุณอาภรณ์ ลิ้มธีรกุล จากนั้น คุณผ่องศรี เบญจพลกุล นายกสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะจากสโสมรกรุงเทพสุริวงศ์ ภาค 3350 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมพิธีรับมอบจักรยานฯ นายโยจิคิตาอุระ นายกสโมสรกรุงเทพสุริวงศ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานยืมเรียน ว่า เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกล จากบ้านถึงโรงเรียน และขาดแคลนพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและนักเรียนมีความประสงค์จะขอรับจักรยานยืมเรียน จึงได้จัดสรรจักรยานมาให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์