สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต ร่วมร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ซึ่งเป็นบทเพลงแห่งการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำหรับวันนี้ ได้มีบุคลากรย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ สพป.นค.1 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวอรวรรณ  เมืองพวน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนางวิลาวัลย์  ไชยเจริญ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ และเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ดร.ฉวีวรรณ  โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 ได้มอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่พร้อมมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีเป็นกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป