ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยเลขา กพฐ. เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ในภาคเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ กระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่”

ในช่วงบ่าย นายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านกุดกั่ว อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถใช้โรงเรียนเป็นที่ทำการเรียนการสอนได้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงแล้ว โดยได้นำนักเรียนไปใช้สถานที่วัดบ้านกุดกั่ว เป็นสถานที่ในการเรียนการสอน จนกว่าจะมีอาคารเรียนที่สามารถใช้งานได้และปลอดภัย

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนเรียน พื้นที่ประสบภัย