สพป.พิษณุโลก เขต 3 กีฬา“คลองมะเกลือเกมส์”

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 8 “คลองมะเกลือเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ และเพื่อให้นักเรียนรู้จัดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก