สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับมอบคูปองสำหรับเด็กพิการเรียนรวม

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3     ประธานการรับมอบคูปองสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับเด็กพิการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2562 จาก นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 พิษณุโลก ให้กับโรงเรียนจัดการเรียนรวมในสังกัด อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอพรหมพิราม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก