สพป.สร.1 เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิตใจด้วยศีล 5

      วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด เข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิตใจด้วยศีล 5 ณ วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจบุคลากรในสังกัด เพื่อนำศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อลดและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดและประชาชน