สพป.หนองคาย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือเยียวยาหลังโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนหลังประสบอุทกภัย โดยบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และเงินสดมูลค่า 25,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านชานุวรรณ (ประชาวิทยาคาร) อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โดยมี ผอ.พิศมัย สอนลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครู 14 คน จำนวนนักเรียน 173 คน