สพป.หนองคาย เขต 1 ปันน้ำใจช่วยเหลือเยียวยาหลังโรงเรียนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภออาจสามารถ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนหลังประสบอุทกภัย โดยบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และเงินสดมูลค่า 25,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทำการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา โดยมี ผอ.ปรีชา วงศ์หินกอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวนครู 3 คน จำนวนนักเรียน 56 คน