สพป.ชัยนาท  จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน การจัดงานในครั้งนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกสังกัด จำนวน 191 แห่ง ส่งนักเรียนจำนวนกว่า 5,000 คน เข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลชัยนาท, โรงเรียนวัดศรีวิชัย, โรงเรียนเทศบาลเขาท่าพระ, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท, ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ทั้งนี้ ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมและเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมที่เป็นการสร้างอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษาสู่สาธารณชน  โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 7 – 9  ธันวาคม 2562 ต่อไป #สำหรับไฮไลท์ของงานเป็นการเปิดงานด้วยจรวดขวดน้ำ และปล่อยลูกบอลลอยฟ้า