สพม.10 ชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”

สพม.10 นำโดย ดร.นิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ในสังกัด  ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2561 ผ่านระบบ Video Conference  เมื่อเช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา