สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่  ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบนโยบายในทุกระดับ และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย และสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒