โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สังกัด สพป.กระบี่ เปิดอาคารเรียนทุ้งฟ้า 39 ปี

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่โรงเรียนทะเลหอยราษฎร์อุทิศ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดอาคารเรียนทุ้งฟ้า 39 ปี บ้านทะเลหอย มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน  และปลูกต้นทุ้งฟ้าหน้าอาคารเรียน     มีคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปลายพระยา คณะครู นักเรียน ชุมชนบ้านทะเลหอย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกว่า 300 คน   โดยอาคารเรียนทุ้งฟ้า 39 ปี บ้านทะเลหอย ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นอาคารแบบ 105/ล 58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน สร้างเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  และจะเปิดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่           ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา   จังหวัดกระบี่ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 โดยนายสมปอง ฉิมอินทร์ ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านทะเลหอย มีพื้นที่ 17 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา อาคารเรียน 4 หลัง ได้แก่ อาคารพิกุลทอง อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง อาคารราชพฤกษ์ และอาคารทุ้งฟ้า มีนักเรียนทั้งสิ้น 233 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 17 คน   เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” มีโรงเรียนสาขาในความรับผิดชอบ 1 โรง คือ โรงเรียนสาขาบ้านควนเขียว มีนักเรียน 66 คน และยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีนักเรียน 86 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 คน  มีนายฉลอง  จันทร์เอียด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน