สพป.พิษณุโลก เขต 3 แสดงความยินดี

นางนพมาศ ประสาททอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ร่วมเดินทาง นางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.39 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สพม.39 อ.เมือง จ.พิษณุโลก