สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 ณ  ห้องประชุมนาคารา 1 โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เป็นประธานมอบโล่ห์และเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะในด้านต่างๆ ทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีต่อผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย