+++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ++

^^  วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562   เวลา 09.00 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ  คูคลองถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณลำห้วยแม่สะกึด (ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน PT ผาบ่อง    อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++แสงเดือน พิศไหว  ภาพ///ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน