สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง 3 ช่วงพิธีของจังหวัดลพบุรี

  • (ช่วงที่ 1) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 06.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และในเวลา 07.30 น. ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เดินรับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป เป็นอันเสร็จพิธี ณ บริเวณสถานพิธีของหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
  • (ช่วงที่ 2) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 08.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา 09.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (3 ครั้ง) และส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตามลำดับ) เป็นอันเสร็จพิธี ณ บริเวณสถานพิธีของหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
  • (ช่วงที่ 3) ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 18.30 น. >> ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวลา 19.30 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี และยืนประจำจุดเพื่อกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พร้อมกับส่วนกลางโดยรับชมการถ่ายทอดสด) และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที พร้อมเปิดวิดีทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” เป็นอันเสร็จพิธี ณ บริเวณสถานพิธีของหอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ถ่ายภาพ…
Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)