สพป.ลพบุรี เขต 1 > ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ การศึกษาปฐมวัย และศิลปะ-ลูกทุ่ง/สากล)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30-16.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกรรมการตรวจเยี่ยม (สายที่ 1) สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลุ่มสาระฯ ดังนี้

  1. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  2. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  3. กลุ่มสาระฯ การศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  4. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ-ลูกทุ่ง/สากล ณ โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของทั้ง 4 กลุ่มสาระฯ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนั้น เป็นวันที่ 2 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ประสานงานประจำกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)