สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.สุโขทัย เขต 2……(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)

ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.