สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 จาก สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

  1. การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตอน โครงการเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ)
  2. เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ จำนวน 3 เรื่อง – นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ. และเป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สพฐ. – กระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสและข้อเสนอแนะ เรื่องราวต่าง ๆ จากประชาชนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ – สสวท. มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงได้ร่วมกันจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม พศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  3. แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 4 เรื่อง – นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Australia Junior Volleyball Championships (AJVC) 2019 ณ เมืองแคนเบอร่า ประเทศออสเตรเลีย – โรงเรียนคำพ่อสอน – การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ จังหวัดสกลนคร

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)