ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมกับ นอภ. เมืองยโสธร ออกเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

นายอดุลย์  กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1  นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอภ. เมืองยโสธร พร้อมด้วยคณะออกเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนบ้านดอยกลอย โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม และโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
อ เมืองยโสธร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เพื่อติดตามการซ่อมแซมอาคารเรียน วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่าง ๆ หลังน้ำลด