สพป.ปัตตานี เขต 1 รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

วันพุธ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. จัดกิจกรรมเสวนา ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดยมี ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สพฐ. ประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ และบรรยายพิเศษ การถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของโรงเรียนต้นแบบ DLTV ระดับเขตตรวจราชการ 54 โรงเรียน จาก 18 เขตตรวจราชการ ทั่วประเทศ ซึ่งนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายมูฮำมัด ประจันศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนางสาวนิดา หมั่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อแสดงว่าโรงเรียนบ้านหัวคลอง เป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 และเกียรติบัตร เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นเขตตรวจราชการที่คัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี 2562 ณ
นาวีภิรมย์ กิจการอาคารรับรอง หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์