สพป.สร.1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่  18  ตุลาคม  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำบุคลากรจิตอาสาในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ทำความสะอาดศาสนสถาน  ณ  วัดไตรรัตนาราม  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย  นายไกรสร  กองฉลาด   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานพิธี