ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (ด้านสังคม)

วันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในการกำกับดูแลของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ด้านสังคม โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในการกำกับดูแล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี