สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 2) บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 09.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการขาว สวมหมวก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ช่วงที่ 2) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธี (หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งของจังหวัดลพบุรี) ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (3 ครั้ง) ลำดับต่อมา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนของจังหวัดลพบุรี เข้าวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)