สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมวันที่ 3 ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ดนตรีไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกรรมการตรวจเยี่ยม (สายที่ 2) สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลุ่มสาระฯ ดังนี้

  1. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ฯ ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  2. กลุ่มสาระฯ ศิลปะ-ดนตรีไทย ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
  3. กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาของทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนั้น เป็นวันที่ 3 โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ประสานงานประจำกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนไปร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ต่อไป…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)