สพฐ. ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการองค์ความรู้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี เป็นประธาน พร้อมชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสงสีเสียงชุด “ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชย์ องค์ราชัน” การแสดงเห่เรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า”

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่การกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วม
ทั้งนี้ รัฐบาล ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงกลาโหม สำนักนายกรัฐมนตรี จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00- 22.00 น. ณ ห้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเผยแพร่ อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนรรมของไทยให้คงอยู่
โดยภายในนิทรรศการฯแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 “เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ สยามรัฐสีมา”
ส่วนที่ 2 “ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”
ส่วนที่ 3 “ม่านธาราลือขจรเฉลิมราชองค์ราชัน”
ส่วนที่ 4 “เอมอิ่มสุขสันต์ครบครันสำรับไทย”

เพียงแข ศนท./ข่าว