สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงาน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก