ผอ.สพม.15 ประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสู่อาเซียน

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาสู่อาเซียน โดยโรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนมีความสามารถสื่อสารได้หลายภาษา และเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมารีน่า อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส