สพป.สระบุรี เขต ๒ : ย้อนอดีต : มองปัจจุบัน : วาดฝันอนาคต : กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สพป.สระบุรี เขต ๒ : ย้อนอดีต : มองปัจจุบัน : วาดฝันอนาคต : กำหนดวิสัยทัศน์ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานสหวิทยศึกษา, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี