สพป.ลพบุรี เขต 1>สวดพระอภิธรรม (คืนแรก) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 20.00 น. >> รองผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม (คืนแรก) ให้แก่ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ถึงแก่กรรม โดยมีนายวิบูลย์ ศรีโสภณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่พิธีกรเรียนเชิญ ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ อดีตผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีสวดอภิธรรม (คืนแรก) จุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและพระธรรม ต่อจากนั้น นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพตามลำดับ ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล ทุกคนรับศีล พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม เมื่อพระสงฆ์สวดอภิธรรมครบ เจ้าภาพประธาน/ผู้แทนในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นก็ถวายของจตุปัจจัยให้แก่พระสงฆ์ แล้วจึงกรวดน้ำให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นอันเสร็จสิ้น …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)