ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต ๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี