รับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท 79 และ บริษัท วัสดุภัณฑ์ ธุรกิจ จำกัด

 

1 พฤศจิกายน 2562   นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  มอบหมายให้นายสุริยันต์  สุวรณทอง  ผอ.โรงเรียนวัดหนองเสือ  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับตัวแทนจากบริษัท79 จำกัด  และบริษัท วัสดุภัณฑ์ ธุรกิจ จำกัด  มอบทุนการศึกษา 903  ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 903,000 บาท   เพื่อให้ส่งต่อเยาวชนในตำบลที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในโครงการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในตำบลสระสี่มุม   และโครงการมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในตำบลทุ่งบัว  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อไป